Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022

1 Velkommen og valg af dirigent.
Dirigent Henrik Horup Andersen
Ny Generalforsamling er rettidigt indkaldt og afholdt. Derved lovlig varslet.

2 Vedtægtsændring på dagsorden til den ordinære generalforsamling.
Afstemning omkring opsigelsesperioder i Pkt. 5.3 og Pkt. 4.4. Forslag uændret ift den ordinære Generalforsamling.

Pkt. 5.3 ændres fra: “Medlemskaber er bindende for et kalenderår ad gangen, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneders varsel til en 1. januar” (dvs. senest den 30. november)

til “Medlemskaber er bindende for et kalenderår ad gangen, og udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar” (dvs. senest den 30. september).”

Pkt. 4.4 ændres fra: Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 1 måneders varsel med virkning fra førstkommende kalenderår.

til: Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 3 måneders varsel med virkning fra førstkommende kalenderår.

30 stemmer incl. afgivne fuldmagter stemte for forslaget og derved enstemmigt vedtaget.

3 Eventuelt
Ikke noget at berette

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.