Ungdomsgolf

Formål

Bemærk, at 2024-sæsonen er den første sæson for ungdomsklubben, og de overordnede rammer samt planer for Ungdomsklubben er fortsat ved at blive defineret. Ungdomsklubben er for alle medlemmer af Lyngbygaard Golf Klub, der er imellem 16 og 29 år. Det overordnede formål er dog at skabe et godt fællesskab imellem de yngre golfspillere i golfklubben.

Alle 16-29 årige medlemmer af Lyngbygaard Golf Klub med et gyldigt DGU kort og et EGA handicap kan blive medlem.

Du skal være fyldt 16 år for at blive medlem i Ungdomsklubben, til du fylder 30 – dog må du spille året ud i det år, hvor du fylder 30 år.

Gæstespillere dvs. spillere der ikke er medlem af Ungdomsklubben, kan på almindelige spilledage spille med for xx kr (ej fastsat endnu). Beløbet betales med MobilePay 2160 2859 på spilledagen.  

Der spilles efter de til enhver gældende golfregler under skyldig hensyntagen til gældende lokalregler. Der spilles så vidt mulig i 3 eller 4- bolde. Vi spiller fra henholdsvis tee 19/22.

Spilles der på 18 huls-banen og man ikke er fuldtidsmedlem, betales der reduceret greenfee på 250,- kr. pr. match. Beløbet betales ved tilmelding.

Der spilles som udgangspunkt på 9-huls banen. Spil på 18-hulsbanen er endnu ikke fastlagt.

Der tees ud hver tirsdag – typisk mellem 18.00 og 18.30.

Derudover den første fredag i hver måned (fra maj), hvor der tees ud mellem 17.00 og 17.30 – her afprøver vi forskellige spilformer.  

Efter endt spil ét korrekt udfyldt og underskrevet scorekort pr. bold. 

Spilles der almindelig stableford afleveres en online indtastning i golfbox. Der skal indberettes via det link der udsendes sammen med startlisten (én spiller i hver bold fører det elektronisk scorekort for alle, mens en anden fører et manuelt scorekort. Hvis en spiller, af en eller anden grund, ikke gennemfører runden, skal der på scorekortet påføres “NO RETURN” af hensyn til præmieudløsningen.

Kontingent for sæsonen 2024 er xx. kr. (ej fastlagt endnu). Beløbet dækker udgifter til præmier, arrangementer, fællestræninger mm.

Beløbet indbetales på:

reg. 7110 ktn. 2667558, eller på MobilePay 2160 2859. Husk at anføre medlemsnummer og navn ved overførsel uanset betalingsmåde.

Tilmelding foregår via Golfbox. Du skal senest søndag kl. 18.00 have tilmeldt dig for den kommende uge.

Bliver du forhindret skal du melde afbud, enten ved at ringe eller sende en SMS til Thomas (2160 2859). Startlisten er tilgængelig senest mandag kl. 12.00 i spilleugen.

Har du glemt at tilmelde dig kan du sende SMS til Thomas. Så ser vi om der er plads til dig. Scorekort er normalt udskrevet på forhånd og ligger på skranken i receptionen. Vi anvender dog altid elektronisk scoreindtastning i golfbox.

Første tirsdagsrunde er 2. april 2024 kl. 18.00.

Om fredagen i hver måned spilles der om præmier. Her vil der næsten altid være ekstra præmier for f.eks. tættest på pinden på par 3-huller, antal puts på green eller andet sjov og spas.

Vi er på udkig efter en venskabsklub.

Fastlægges i opstarten af 2024 sæsonen.

Lyngbygaard Golf Klub, Ungdomsklubben behandler persondata for vedligeholdelse af medlemslister og for administration af matcher i Ungdomsklubbens regi.

Der behandles alene almindelige persondata i form af identifikationsdata i forbindelse med indmeldelse, samt stamdata fra DGU systemet Golfbox. Medlemmer er selv ansvarlige for at vedligeholde Golfbox stamdata.

Såfremt man ønsker at få indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af egne data i Ungdomsklubbens medlemsliste, kan dette ske ved henvendelse til ét af Ungdomsklubbens udvalgsmedlemmer.

Ungdomsklubbens data videregives alene til Lyngbygaard God Klub, dog videregives tilmeldinger til eventuelle venskabsmatcher til arrangerende klubber.

Generelt slettes Ungdomsklubbens medlemsliste efter hver sæson. Ungdomsklubbens matchdata i Golfbox slettes alene efter skriftlig anmodning fra registrerede medlemmer til ét af Ungdomsklubbens udvalgsmedlemmer.

Ifald et medlem ønsker matchdata slettet, slettes alle Ungdomsklubbens matchdata for de år som medlemmet beder om og som medlemmet er registreret i, dog bortset fra indeværende samt forrige sæson. Data behandles med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6 litra f (legitim interesse).

Kontakt

Lone Krogsgaard lone-l@live.dk / 6075 6775 Thomas Frost Sjøgren thomassjogreen@hotmail.com /2160 2859