DAMEKLUBBEN

Formål

Dameklubbens formål er at fremme det sociale netværk og samvær blandt alle golfspillende kvinder i Lyngbygaard Golfklub. Et af hovedformålene er, at man på damedagene kommer til at spille med så mange, mere eller mindre kendte medlemmer, som muligt i løbet af sæsonen. Derved lærer man flest mulige at kende, og samtidig skabes det bedst mulige sociale fællesskab.

Alle kvindelige medlemmer af Lyngbygaard Golf Klub med et gyldigt DGU kort og et EGA handicap kan blive medlem.

Gæstespillere kan på almindelige damedage spille med for 50,- kr. Beløbet betales til Lone Krogsgaard på mobilepay på spilledagen. Hvis spilleren ikke er medlem af Lyngbygaard Golf 18 hullers bane, betales der på normal vis også greenfee. Medlemmer af 9-hulsbanen er meget velkomne i dameklubben, men der skal betales greenfee på 250,- kr. pr. match.

Kontingent for sæsonen 2023 er 500,- kr. for hele sæsonen.

Beløbet indbetales på:

Reg. 2267 ktn. 6292128175

Eller på mobilepay 60756775

HUSK at anføre medlemsnummer og navn.

Der tees normalt ud tirsdage mellem kl. 16:00 og 16:45 (yderperioder 15.30), og du skal senest søndag kl. 18:00 have tilmeldt dig på Golfboks. Er du tilmeldt, men bliver forhindret i at møde, skal du melde afbud til Lone enten ved at ringe eller sende SMS (6075 6775). Startlisten foreligger på Golfboks senest mandag kl. 12:00.

Har du ikke fået dig tilmeldt, kan du sende SMS/mail til Lone. Scorekortene er normalt udskrevet på forhånd og er tilgængelige i receptionen fra kl. 15:00. Dog vil de fleste matcher indberettes gennem golfboks.

Vi starter årets sæson tirsdag den 4. april 2023.

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler under skyldig hensyntagen til gældende lokale regler. Der spilles så vidt muligt i 3 eller 4-bolde. Vi spiller fra henholdsvis tee 47 og 53. Undtaget herfra er månedsafslutninger, hvor vi typisk spiller andre spilformer. 

Damedagen afvikles i en række med flydende handicapafgrænsning, så der er ca. lige mange spillere i hver række hver tirsdag.

Efter endt spil afleveres ét korrekt udfyldt og underskrevet scorekort pr. hold sammen med en online indtastning i golfboks. Der skal indberettes via det link, der kommer med startlisten (-en spiller i hver bold fører digitalt scorekort). Hvis du af en eller anden grund ikke gennemfører runden, skal du aflevere dit scorekort med påskriften “NO RETURN” af hensyn til præmieudløsningen.

Sidste tirsdag i hver måned er der gunstart og fælles spisning (.. sådan næsten tvungen), præmieoverrækkelser osv. På disse tirsdage vil der næsten altid være alternative spilformer, og der vil ofte også være ekstra præmier for f.eks. længste drive, tættest på pinden eller andet sjov og spas.

Spisningen starter som hovedregel kort efter kl. 20.00. Der vil normalt være præmie for hver 4. spiller.

Skulle man være forhindret i at deltage i månedsafslutning, udleveres præmier på efterfølgende månedsafslutning.

Der foretages handicapregulering efter hver runde. Handicapreguleringen på Golfboks vil normalt være ajourført senest torsdag morgen. Præmiefordelingen offentliggøres på Golfboks efter hver runde.

Alle arrangementer i dameklubben fremgår af matchplan.

Matchplan 2023

Kontakt

Lone Krogsgaard 6075 6775 / lone-l@live.dk Susanne Wind 4085 1061 / susannewind@live.dk