DAMEKLUBBEN

Opstartsbrunch d. 22. marts 2020

Hent invitationen til opstartsbrunch her: Brunch dameklubben 2020 (pdf).

Tilmelding til opstartsbrunch her: Golfbox-tilmelding.

Formål

Dameklubbens formål er at fremme det sociale netværk og samvær blandt alle golfspillende kvinder i Lyngbygaard Golfklub. Et af hovedformålene er, at man på damedagene kommer til at spille med så mange, mere eller mindre kendte medlemmer, som muligt i løbet af sæsonen. Derved lærer man flest mulige at kende, og samtidig skabes det bedst mulige sociale fællesskab.

Medlemsbetingelser

Alle kvindelige medlemmer af Lyngbygaard Golf Klub med et gyldigt DGU kort og et EGA handicap kan blive medlem.

Gæstespillere kan på almindelige damedage spille med for 50,- kr. Beløbet betales til Lone Krogsgaard på mobilepay på spilledagen. Hvis spilleren ikke er medlem af Lyngbygaard Golf 18 hullers bane, betales der på normal vis også greenfee. Medlemmer af 9-hulsbanen er velkomne i dameklubben, men der skal betales greenfee på 250,- kr.

Kontingent

Kontingent for sæsonen 2020 er 500,- kr. for hele sæsonen.

Beløbet indbetales på

Reg. 2267 ktn. 6292128175

HUSK at anføre medlemsnummer og navn.

Spilletidspunkt

Der tees ud tirsdage mellem kl. 16:00 og 16:45, og du skal senest søndag kl. 18:00 have tilmeldt dig på Golfboks. Er du tilmeldt, men bliver forhindret i at møde, skal du melde afbud til kontoret på tlf. 8744 1070 hurtigst muligt eller til Lone på SMS. Startlisten foreligger på Golfboks senest mandag kl. 12:00.

Har du ikke fået dig tilmeldt, kan du sende SMS/mail til Lone eller du kan spørge på kontoret, om der er ledige tider. Scorekortene er udskrevet på forhånd og er tilgængelige i receptionen fra kl. 15:00.

Vi starter årets sæson tirsdag den 31. marts 2020.

Hent matchplanen for hele 2020 her.

Spilform

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler under skyldig hensyntagen til gældende lokale regler. Der spilles så vidt muligt i 4-bolde. Vi spiller skiftevis fra tee 47 og 53 hver anden gang.

Damedagen afvikles i én række.

Efter endt spil afleveres korrekt udfyldt og underskrevet scorekort. Hvis du af en eller anden grund ikke gennemfører runden, så skal du alligevel aflevere dit scorekort påskriften “NO RETURN” af hensyn til præmieudløsningen.

Månedsafslutninger og præmier

Sidste tirsdag i hver måned er der gunstart og fælles spisning (.. sådan næsten tvungen), præmieoverrækkelser osv.  På disse tirsdage vil der næsten altid være alternative spilleformer, og der vil ofte også være ekstra præmier for længste drive, tættest på pinden eller andet.

Spisningen starter som hovedregel kort efter kl. 20.00. Der vil normalt være præmie for hver 5. spiller.

Hvis præmievindere ikke har mulighed for selv at være til stede, skal det være aftalt, at en anden modtager præmien, ellers fortaber man sin “ret”, og præmien tilfalder puljen. Præmier vundet på præmieuddelings-dagen kan ikke afhentes af andre.

Alle skal efter hjemkomsten til klubhuset aflevere scorekort. Der foretages handicapregulering efter hver runde. Handicapreguleringen på Golfboks vil normalt være ajourført senest torsdag morgen. Præmiefordelingen offentliggøres på Golfboks efter hver runde.

Øvrige arrangementer/udflugter m.m. i 2020

22. marts: Opstartsbrunch med golf hvis vejret tillader det. Alle Lyngbygaards damespillere er inviteret.

31. marts: 1. ordinære tirsdagsmatch (9 huller fra tee 47)

12.-14. juni: Weekendtur – nærmere info følger – OBS: udsættes til september.

18. august: Venskabsmatch mod Randers – i LYG

29. september: Sæsonafslutning

21. november: Julefrokost

Kontaktpersoner

Lone Krogsgaard – 6075 6775 – lone-l@live.dk

Susanne Wind – 4085 1061 – susannewind@live.dk

Bliv medlem
Lær at spille golf
Vores medlemsfordele
Bestil en tid
Book en lektion
Se menukort
Kontakt os

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret omkring, hvad der sker i klubben. Nyhedsbrevet vil indeholde nyt fra sekretariatet, banen, restauranten, klubber-i-klubben, kommende arrangementer m.m. og vil i sæsonen udkomme en gang i måneden.