REGLER

FØLGENDE REGLER ER GÆLDENDE I LYNGBYGAARD GOLF

TIDSBESTILLING

 • Hele året er der tidsbestilling fra kl. 08.00-19.52 på 18- og 9-hulsbanen. Tidsbestilling foregår via Golfbox
 • Der kan reserveres tid op til 20 dage før for medlemmer, 14 dage før for gæster
 • Alle spillere skal bekræfte deres tid via Golfbox på touchskærmene i klubhuset senest 10 min. før start, ellers gives tiden fri
 • Manglende og gentagne brud på reglerne for tidsbestilling kan medføre, at man midlertidigt mister retten til at booke starttider i Golfbox. Det betyder, at administrationen kan tildele en starttid, når man fysisk er til stede i klubben
 • Der kan kun bookes 1 tid pr. dag. Der kan dog bookes ny tid samme dag, hvis denne tid er mere end 5 timer efter først bookede tid
 • Greenfeespillere skal inden påbegyndelse af runden kunne fremvise gyldigt DGU-kort

AFBESTILLING AF TEE-TIDER

HUSK! Hvis du er forhindret i at benytte en bestilt tee-tid, bedes du afbestille I GOD TID, så dine klubkammerater og klubbens gæster kan få glæde af den.

ORDENS- & SPILLEREGLER

 • Træning må kun ske på træningsområderne. Træningsbolde må ikke anvendes på banen
 • Boldkurve sættes på plads efter brug på Driving Range
 • Det er ikke tilladt at medbringe hunde på banen
 • Restauratøren har alle rettigheder til servering og udskænkning på klubbens anlæg
 • Medlemsmærke samt greenfee-bagtag skal altid bæres synligt på bag’en
 • Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banenn
 • På tidspunkter, hvor der er pres på banen, bl.a. i weekends og på helligdage, er der ingen fortrinsret for 1- og 2-bolde, og sekretariatet samt marshalls forbeholder sig retten til at sammensætte hold, således at man kommer ud som 4- eller 3-bolde. Dette gælder både på 18- og 9-hulsbanen
 • I private runder må der max. spilles 4-bold
 • Man overholder starttidsintervallerne og slår ud til korrekt tid
 • Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt – spil ‘Ready Golf’
 • Langsomt spil skal undgås. En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem, hvis der er plads foran. Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem
 • Man spiller ikke videre i Stableford, når man ikke kan få point på hullet
 • Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af vejen til næste tee
 • Mødes spillere fra hver sit hold på banen, således at den ene spiller må vente på den anden, har den spiller fortrinsret, som er længst fremme på banens 18 eller 9 huller
 • Green skal forlades straks efter spillet på hullet er afsluttet
 • Overtrædelse af ordens- og etikettereglerne samt DGU´s golf- og etiketteregler vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne

OMSORG FOR BANEN

 • Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt
 • Opslåede græstørv – også på teestedet – samt nedslagsmærker og spike-mærker på greens skal repareres
 • En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter
 • Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet – f.eks. når bolden samles op
 • Skader ved prøvesving bør undgås
 • Man bringer ikke bag eller vogn ind på green, for-green eller teested
 • Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter
 • Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens
 • Man smider ikke flaget på green, men lægger det – uden at beskadige green
 • Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten
 • Man smider pantflasker i de opsatte pantskraldespande på banen

GOLFBILER

 • Lejede golfbiler må udelukkende færdes på golfbanen og de til golfbanen hørende stier
 • Lejede golfbiler må ikke køre på offentlig vej
 • Private golfbiler må ikke benyttes på klubbens arealer
 • Der henstilles til, at alle golfbiler til en hver tid primært kører på banens (asfalterede) stier, hvor dette er muligt
 • Golfbilen sættes til opladning efter brug
 • Affald fjernes fra golfbilerne, så de efterlades ryddelige efter brug
 • Nøgle til golfbilen skal ALTID tilbage i nøgleskabet efter brug

DRESSCODE

Dresscode er ene og alene et spørgsmål om at klæde sig i sportens ånd – og med respekt for andre spillere på banen og i klubhuset. For at spille hos Lyngbygaard Golf ser vi derfor gerne, at du overholder golfsportens generelle dresscode på banen og træningsanlægget.

Passende påklædning kan bl.a. være:

 • Poloshirt med ærmer
 • Golfshorts eller lange bukser
 • Golfsko med softspikes

Kvinder kan desuden bære:

 • Poloshirts uden ærmer
 • Golfbluse med krave og/eller ærmer