Lidt fra greenkeeper

Lidt fra greenkeeper

Kære Medlemmer

Vi er i fuld gang med at gøre banen helt klar igen efter en lang vinter og som alle sikkert har bemærket, har vi desværre også et meget koldt og tørt forår. Dette har skubbet vores eftersåning.
Vi håber, at vejret indenfor meget kort tid bliver varmere, så vi blandt andet kan få repareret de mange vinterskader. Det vil dog betyde lukning af huller, mens arbejdet står på.

Stiarbejdet vil fortsætte en rum tid endnu, vi håber I vil bære over med os. Vi forsøger at gøre så lidt gene, som muligt.

Som I måske har set, har vi igen fået får på banen, dog i et mindre omfang, for at reducere udbredelse af ukrudt.

I år har vi endnu et interessant tiltag med et tredje klip, som ligger mange steder i landingsområderne (i vores tidligere outrough). Det kan ses i den lyse del af roughen, som er klippet ned.

Vi, i greenkeeper-teamet, håber på jeres forståelse, så vi får de bedste betingelser for et vellykket resultat vi alle kan få glæde af.

Bliv ”Greenkeeper” for en Dag:
Vi har brug for frivillige-kræfter i greenkeeper teamet. Der er mange forskellige opgaver, og første opgave bliver rivning af waste områder i uge 19, højst sandsynligt søndag den 16. april (denne opgave er meget vejr afhængig).
Kunne dette være noget for dig, så send en mail til info@lyg.dk

Henrik Thomsen, Chef Greenkeeper

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.