Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 113 tirsdag den 1. juni 2021

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen Alex Nielsen
Gitte Skov Thomas Nørret

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat nr. 112 godkendt og underskrevet

 3. Orientering fra Direktøren
  Sidste arbejdsdag for Thomas bliver den 2. juli 2021. Ny direktør er ansat.

  Der vil løbende blive sendt banestatus ud. De skader, der er på banen skal rettes op og der er bevilliget ekstra penge til udbedring af de baneproblemer vi pt oplever. Udbedring af skaderne er igangsat men vi skal forvente 4-6 uger før vi ser resultatet heraf.

  Der er mangel på personale i Greenkeeper staben, men antallet af ansøgninger er lavt. Der er lagt opslag ud på Facebook.

  Medlemstilgangen i år til dato, har været meget positiv. 101 nye medlemmer, høj stigning (23) på studerende og 93 begyndere pr. 1. juni 2021.

  Der er pres på banen nu og der skal forventes at 1-& 2 bolde sættes sammen. Der vil blive sendt medlemsmail ud omkring dette.

 4. Orientering fra Formanden
  Der er pres på onsdagstræningen for begyndere og træningen er derfor udvidet med 1 time.

  Der er lagt op til møde med repræsentanterne fra Klub-i-klubben i forhold til fællesmatch i juli måned. Dette skal også gerne fremme det sociale samvær i klubben.

  Kurt deltager i DGU repræsentantskabsmøde den 26. juni 2021

 5. Orientering fra udvalgene
  Pinsematchen blev afholdt med 50 deltagere. Der opfordres til at flere frivillige tilbyder sin hjælp ved match afvikling.

  SV Gulve er sponsor på match den 8. august.

  Der er fundet sponsor til matchen den 26. september 2021

  Der er fundet en sponsor til den løbende hulspils afvikling.

  Anders overtager ansvaret for Begyndermix i en periode, indtil John atter er tilbage i Jylland.

  Hcp udvalget har oplæg klar ift information omkring det nye hcp system. Informationen bliver lagt ud på klubbens hjemmeside og link hertil vil samtidig blive nævnt i næste Nyhedsbrev.

  Ift Regionsgolf, forventes der er flere hold tilmeldes i 2022.

 6. Evt. og afslutning
  Bør der være Klub i klub match og match generelt på Helligdage ? Punktet tages op på næste Bestyrelsesmøde

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.