Nu er det Sct. Hans og første halvår af golfsæsonen er snart gået!

Nu er det Sct. Hans og første halvår af golfsæsonen er snart gået!

Nu er det Sct. Hans og første halvår af golfsæsonen er snart gået!

Utroligt – og der har været mange flotte golfdage i foråret på en meget ”lækker” og tør, men tæt golfbane, hvor scores også har været imponerende høje – med tit mange på over 40 points.
Og så Svend-Åge Laursens Hole In One på hul 25 mandag den 17. maj kl. 15.35!

Deltagerantallet har også været tilfredsstillende, selvom vi kan se, at flere af de faste har sviget den sidste måneds tid!
Og det er måske børnebørnene og sommerhuset, der trækker – eller ”frygten” for at komme ud i roughen, hvor græsset efterhånden er blevet højt.

Men ”come on” idet vi mandag den 28. juni har månedsafslutning for juni med gunstart, fællesspisning og præmieuddeling for de sidste 4 matcher.

Vi spiller også hver mandag i juli måned, hvor matcherne er tællende i OOM – men vi ikke har månedsafslutning.

Til gengæld og samtidig beder vi jer slutte op om Fællesmatcherne hver onsdag i juli (første gang den 7.) med gunstart kl. 15.30, som vi i lighed med sidste år afholder sammen med Herreklubben og Dameklubben.
Der afsluttes hver onsdag med fællesspisning og præmieuddeling.

For at understrege og fastholde sammenholdet i Seniorklubben er vi 13 glade og friske medlemmer, der onsdag den 30. juni drager til Samsø, da vi har hørt deres golfbane også passer til vore ”handicaps”!

God sommer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.