Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG Generalforsamling mandag den 23. august 2021

 1. Velkommen og valg af dirigent.
  Dirigent Simon Müller

 2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år.
  Stort tillykke til vores damer, som er rykket op i 1. division. 2. holds damerne skal spille oprykningsspil til 3. division. Herrerne har kvalificeret sig til oprykningskamp mod Odder om at komme i elitedivisionen, som er den øverste række. De øvrige hold, rykker desværre ned.

  Individuelt har vores unge spillere klaret sig flot med fine placeringer på ranglisterne.
  Stort tak til frivillige og trænere, som gør et kæmpe stykke arbejde for at vores spillere kan opnå så flotte resultater.
  Der har været stor opbakning til vores klubmatcher og løbende hulspil. Her vil vi gerne takke frivillige og ikke mindst vores sponsorer SV Gulve, Vild med Vin, SparNord og Via biler.

  Klubmesterskaberne afholdes weekenden den 28. og 29. august.
  Klubfesten lørdag aften ifm klubmesterskaberne bliver desværre ikke afholdt pga manglende tilslutning.

  Vi har i år haft den dårligste opstart på banen nogensinde. Vejrforhold har desværre gjort det vanskeligt at få græsset til at gro. Greenkeeperne har kæmpet en hård kamp hele foråret og sommeren, og vi er nu tilbage på rette spor. Der har været fokus på roughen, hvor fårene er reduceret og roughen i stedet blevet klippet. Det har givet bedre spilleforhold.

  Der er brugt en del recourcer på banen end der er budgetteret med. Vi kan takke vore baneejer for at han har stor fokus på banen beskaffenhed og fortsat bidrager med betydeligt økonomisk tilskud. Formanden forudsagde ved sidste års beretning at vi skulle forholde os til en mindre kontingentstigning i 2022. Dette ligger til drøftelse i bestyrelsen.

  Vi oplever et velfungerende sekretariat, med nye medarbejdere og nu ny direktør. Der skal gerne vises hensyn til at det kræver tid at få et nyt team til forstå processer og lære os alle at kende.

  Vi er fortsat meget glade for den træning vi får fra Peter og Alexander og gør et stort stykke arbejde for at vi kan blive bedre til dette, til tider, frustrerende men vidunderlige spil.

  Restauranten er forpagtet af ”drengene, Dennis og Nicolai, som efter vores mening har gjort det rigtig godt og serverer rigtig god mad. Vi håber de vil fortsætte næste år.

  Vi har hele tiden haft det mål at Lyngbygaards medlemstal skal stige så meget at vi kan klare udgifterne til banens og sekretariatets drift. Vi har oplevet en stor tilgang og er nu tæt på 1000 aktive medlemmer. Der kommer hele tiden nye medlemmer og vi har igen i år haft over 100 igennem begynderforløb. I 2020 havde vi en fastholdelsesgrad på 80% hvilket vi håber at kunne bevare i år.

  Det højere medlemstal øger presset på banen og vores træningsanlæg. Vi skal være gode til at introducere etikette og god opførsel. På Driving Range skal kurve sættes på plads, Tees fjernes, bunker rives og blot generel oprydning. Vi medlemmer er klubbens ambassadører.

  VI kommer fremover til at få brug for flere frivillige. Vi vil forsøge at få dette sat i system, så medlemmerne kan byde ind på forskellige opgaver.

  Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle der har ydet en indsats for LYG og en særlig tak til bestyrelsen, som trods Corona og manglende fysisk fremmøde har formået at holde gode og konstruktive møder samtidig med at vi har fået løst store som små opgaver.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Revisor Christian Roding PWC gennemgang af regnskab og godkendt.
  Regnskabet vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside.

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
  Budget gennemgået af Christian Roding PWC og godkendt.
  Der er ingen kontingent ændring i 2021

 5. Forslag fra bestyrelsen
  Forslag om ændring af opsigelsesvarsel ud, da forslaget ikke er indsendt rettidigt.
  ”Det foreslås at klubbens vedtægt punkt 5.4 ændres fra ”udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar (dvs. senest den 30. november) til ”udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar” (dvs. senest den 30. september)
  Forslaget vil blive fremlagt ved næste Generalforsamling 2022

 6. Forslag fra medlemmer
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Samtlige ønsker genvalg og bestyrelsen herved genvalgt.

 8. Valg af revisor
  PWC genvalgt

 9. Eventuelt
  Omrating af banen efter flytning og sammenlægning af Tee-steder. Christian Phillip til tage hånd om dette, så det er klart til sæson 2022

  Hvorfor skal der betales fuld Gree-Fee, hvis medlemmer af 9-huls banen gerne vil spille en runde på 18-hullers banen. Der gives i dag DKK 100,- i rabat til 9-huls medlemmer og der lægges op til at 9-huls medlemmer deltager i klubturneringer og klub-i-klubben matcher.

  Kort præsentation af vores nye direktør Christian Phillip.

  Evalueres de spørgeskemaer, som bliver sendt ud til medlemmerne ? Disse evalueres af direktøren og diskuteres eventuelt med bestyrelsen.

  Derudover bør spørgeskemaer til medlemmer, der forlader klubben, sendes ud for at sikre en forståelse hvorfor nogle melder sig ud af klubben.

  Er der samspilsaftaler med andre klubber ? Ja, uge 38 kan der spilles gratis i Aalborg. Esbjerg er gratis i uge 28. Vi har 33% rabat på Green-Fee med Stensballegaard, Lübker og Silkeborg/Ry. Se også opslag på hjemmesiden.

  Bestyrelsen er i dialog med restauranten omkring længere åbningstider. Kan der eventuelt ændres på afslutningsdage, så der på nogle dage ikke er så stort pres på restauranten.

  Infotavler mod huller, da det kan være svært for gæster at finde vej.

  Baneguide udleveres til gæster og det har i sin tid ikke været ønske om for meget skiltning på banen. Bestyrelsen vil tage det op.

  Ønske om at der arbejdes mere med kommunikationen til og med begyndere. Hvad skal der ske videre, når DGU kort er opnået. Hvordan indlemmes man bedst i det sociale miljø, da flere nybegyndere savner socialt fællesskab med øvrige klubmedlemmer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.