Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 115 tirsdag den 28. september 2021

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen, Alex Nielsen, Gitte Skov, Christian Phillip

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt..
 2. Præsentation af ny direktør og bestyrelsen
  Godkendt
 3. Orientering fra Direktøren

  Peter Bohnsen og Christian Phillip afholder møde med chef greenkeeper, Henrik, med henblik på at banen bliver rustet til at undgå problemer til foråret, som vi har oplevet i 2021.

  Der er stor fokus på banens stand. Der skal udarbejdes en ambitionsplan i samråd med baneejer og driftens bestyrelse. 

 4. Orientering fra Formanden

  Der har været møde i ”Formandsgolf” i Holstebro, hvor Kurt deltog. Her blev bl.a. vendt hvad flexmedlemmer har adgang til. DGUs regler om flexmedlemskab betyder, at det kun er fuldt betalende medlemmer som ikke er flexmedlemmer. For flexmedlemmer, kan der være begrænset adgang til rabatter i visse klubber på greenfee.

 5. Konstituering af Bestyrelsen

  Formand: Kurt D. Kristensen

  Næstformand: Alex Nielsen

  Kasserer: Helle Møller Albrecht

  Sekretær: Hanne Johannsen

  Udvalg:

  Turneringsudvalg: Kurt D. Kristensen & Jens Bruun

  HCP udvalg: Helle Møller Albrecht & Alex Nielsen

  Begynderudvalg: Gitte Skov & John Finmann

  Frivillig udvalg: Christian Phillip & Kurt D. Kristensen

  Sportsudvalg: Helle Møller Albrecht (kun økonomi) & Jens Bruun (Elite)

  Rekruttering & Fasthold. udvalg: Gitte Skov & Hanne Johannsen

 6. Evaluering af Generalforsamling

  Det er vigtigt at bestyrelsen modtager og formidler ideer og spørgsmål til og fra medlemmerne på en konstruktiv måde. Nogle emner er der en klar holdning til fra bane ejeren og derfor ikke grund til at disse emner bringes op i bestyrelsen igen.

 7. Opdatering på strategihus

  Udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde.

 8. Status på klokke ved hul 16 og ud ved hul 1

  Klokken er købt og skal blot sættes op.

  Ur på hul 1 er i proces og vi afventer blot leveringsdato.

  Ditur.dk ønsker at sponsorere ur til hul 1 og ved Driving Range.

 9. Evaluering af sæsonens aktiviter

  Punktet udsættes. 

  Der var ved den netop afholdte match, sponsoreret af Brassriet og Vild med vin, inkluderet brunch og frokost. Tilbagemeldingen fra deltagere i matchen var, at dette havde været med til at gøre aktiviteten særlig god, da de enkelte hold/bolde var mødtes før og efter matchen. Det foreslås derfor, at dette indgår i overvejelserne ved kommende sæsons turneringer, evt. i form af en kop kaffe og et rundstykke/bolle før matchen og en sandwich efter matchen, som en del af et samlet matchfee. 

 10. Herreholdet i Elitedivisionen. Hvad betyder det for klubben og klubbens økonomi

  SparNord forlænger sit sponsorat med 3 år.

 11. Orientering fra udvalgene

  Fastholdelse af begyndere. Der sættes Texas Scramble match op søndage i oktober. Samtidig arbejdes der på at lave vinter arrangementer hen over vinteren for at fastholde nye medlemmer og introducere til Klubber-i-klubben. Der efterspørges Gunstart på 9-huls banen ved begyndermatch, så der skabes mere sammenhold.

  Gitte og John skal på DGU Begynderudvalgskursus. 

 12. Eventuelt & afslutning

  Der var ikke noget under eventuelt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.