Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 116 onsdag den 13. oktober 2021

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, Hanne Johannsen, Alex Nielsen, Gitte Skov, Christian Phillip.

Fraværende: John Finnmann

  1. Kontingentforhøjelse fra og med 2022

    Som nævnt under formandens beretning på Generalforsamlingen den 23. august 2021, er der varslet kontingentforhøjelse for 2022.

    Bestyrelsen har besluttet følgende prisforhøjelse for Flexmedlemmer på 9-hulsbanen :

    Kontingentforhøjelse DKK 150,- pr. 1. januar 2022. I de DKK 150,- indgår en Klub Match Fee billet til 18 huls banen. Klub Match Fee billetten skal indløses i 2022.

    For Fuldtids medlemmer vil der, på Generalforsamlingen i marts 2022, blive fremlagt forslag om en prisforhøjelse på DKK 150,- med virkning pr. 1. januar 2022.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.