Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 117 onsdag den 17. november 2021

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen, Alex Nielsen,
Gitte Skov, Christian Phillip

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.

  Dagsorden godkendt. 

 2. Orientering fra Direktøren

  Aftalen med køkkenet er på plads og forlænges med ”Den Brændende Kærlighed 1 år. 

  Christian er meget interesseret i at få feedback på restauranten, ris og ros, så det er vigtigt at der meldes tilbage til Christian.

  Fårene vil i 2022 være at finde på LYG i begrænset omfang.

  Europa touren kvalifikations skole kommer til LYG i september 2022 

 3. Orientering fra Formanden

  Der er sendt skrivelse ud omkring moms refusion og pengegave. 

  Der har været møde med Klubber i Klubben. Hen over 2021 har der været tilgang i alle klubber. I 2022 vil der også blive spillet fællesmatch i juli måned. Matchdag vil være torsdag.

  Der skal fremover være tidligere tilmelding til Klub i Klubben match, så der frigives resttider.

  Der er fremkommet ønske om at der afholdes Pink Cup i LYG

 4. E5 Regel

  Det er besluttet at indføre E5 regel i LYG fra sæsonstart 2022. Nærmere herom i 2022

 5. Respons på kontingent forhøjelse

  Der er ikke kommet nogen feedback på kontingent forhøjelse fra 2022.

 6. Baneudvalg

  Der er nedsat baneudvalg. Bestyrelsen vil gerne sikre dialogen med baneudvalget gennem afstemning på bl.a. bestyrelsesmøderne hvor Christian, der er medlem af baneudvalget, deltager.

 7. Strategihus for LYG

  Der har, over tid, været lagt et stort stykke arbejde i at nærme sig en strategi for LYG. 

  Ideen med et Strategihus er at skabe en målsætning for klubben. Bestyrelsen ønsker at fortsætte dette arbejde.  I den forbindelse er det besluttet at inddrage DGU som vil analysere på bl.a. information fra “golfspilleren i Centrum”. DGU kan herigennem hjælpe med et grundlag for at videreudvikle klubben.

 8. Eventuelt

  Der skal findes en koordinator til Regionsgolf 2022. Tilmelding af hold skal ske medio Januar 2022.

  Der skal laves en oversigt over hvad pengene fra momsrefusion skal bruges til i 2022.

  Der skal tales økonomi 2022 med Elite-& Juniorhold 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.