Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 119 onsdag den 2. februar 2022

Deltagere: Helle Møller,  Albrecht, Gitte Skov, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen, Alex Nielsen, Christian Phillip.

Fraværende: Jens Bruun

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
 2. Dagsorden godkendt.

 3. Orientering fra Direktøren
 4. Kampagnemedlemmer taber vi desværre efter udløb af kampagneperioden. Vi har, pr. 1/1-2022 fremgang i medlemstallet på +21 ift 1/1-2021 Baneservice startes op ved sæsonstart. Vagtplan er under udfærdigelse. Der arbejdes på opsætning af Pant skraldespande på hvert 3. hul

 5. Orientering fra Formanden
 6. Sekretariatet modtager klager fra ex-medlemmer om at de modtager kontingent opkrævning selvom medlem har meldt sig ud af LYG. Bestyrelsen gør opmærksom på at udmeldelse skal ske rettidigt for at undgå opkrævning for det nye år. Sekretariatet vil fremover henvise henvendelser fra medlemmer, som omhandler dispensation fra vedtægterne, til formanden. Henvendelserne vil løbende blive behandlet af formand og næstformand.   Stort set alle sponsoraftaler for matcher i 2022 er på plads.

 7. Forberedelse til Generalforsamling
 8.   Dagsorden til Generalforsamling den 23. marts 2022 blev udfærdiget og vil blive sendt ud til samtlige medlemmer ifm indbydelse til Generalforsamlingen.

 9. Oplæg til Strategi weekend
 10.   Bestyrelsen og Christian Phillip er den 5. og 6. marts på Strategi Weekend, hvor vi, ud fra data fra Players 1st, vil arbejde på at optimere de kritiske punkter, som medlemmer har ytret ifm Players 1st undersøgelsen.

 11. Eventuelt
 12. Elite afdelingen tager ansvar for Junior/Ynglinge turnering til efteråret. Overskuddet fra denne turnering vil gå til Elite afdelingen. Junior afdelingen skal ligeledes yde frivilligt arbejde for de tilskud som klubben giver til Junior afdelingen. Begynderudvalget ønsker at Kurt (Formand) og udvalg fra Klubber i klubben, ved Modul 6 i begynderforløbet, kommer forbi og fortæller om klubben og de forskellige klubber i klubben.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.