Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 120 tirsdag den 29. marts 2022

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, John Finmann, Hanne Johannsen,  Alex Nielsen Fraværende: Alex Nielsen

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
 2. Dagsorden godkendt.

 3. Orientering fra Direktøren
 4. Der skal stadig spilles stadig med oplæg på måtter. Medlemmerne har taget godt i mod opgraderingen omkring Driving Range, måtter, kurve og targets og de nye terrassemøbler. Målet er at der skal får ud langs nogle af hullerne. Planen er at fårene skal ud i maj i de uger hvor der er rigtig mange mælkebøtter.

 5. Orientering fra Formanden
 6. Kurt har været til repræsentantskabsmøde i DGU. Temaaften var omkring ekstreme vejrforhold, hvor meteorolog Jesper Theilgaard var forbi og fortælle hvad det kan betyde for nogle golfbaner ift meget vand på banerne. Spørgsmålet er om banerne kan klimasikres ? Der var diskussion omkring pesticider på banerne. DGU er kommet med i et forskningsprojekt ift hvad der kan gøres for at bekæmpe pesticider. Der blev udvekslet erfaringer med fastholdelse af medlemmer, klubafhængige / uafhængige. Referat fra DGU repræsentantskabsmøde findes på DGUs hjemmeside. Der var 100 deltagere til LYGs åbningsmatch søndag den 27. marts 2021. Vejret stod på sol det meste af dagen, krydret med lidt vind. Der var god og hyggelig stemning hele dagen. 54 medlemmer havde betalt for maden men der var desværre 65 som spiste. Det er ikke acceptabelt. Restauranten skal leve af os golfspillere.

 7. Konstituering af bestyrelse
 8. Formand: Kurt Dybdahl Kristensen
  Næstformand: Jens Bruun
  Kasserer: Alex Fredin Nielsen
  Sekretær: Hanne Johannsen

 9. Evaluering af Generalforsamling
 10. Generalforsamlingen foregik i god og afslappet tone. Referat fra Generalforsamlingen vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 11. Opfølgning på Strategi weekend
 12. Der arbejdes stadig i de forskellige grupper/udvalg og løbende vil der ske forbedringer og ændringer, som vil blive meldt ud, til glæde for klubbens medlemmer.

 13. Strategihus for LYG
 14. Der har, over tid, været lagt et stort stykke arbejde i at nærme sig en strategi for LYG. Ideen med et Strategihus er at skabe en målsætning for klubben. Bestyrelsen ønsker at fortsætte dette arbejde. I den forbindelse er det besluttet at inddrage DGU som vil analysere på bl.a. information fra “golfspilleren i Centrum”. DGU kan herigennem hjælpe med et grundlag for at videreudvikle klubben.

 15. Eventuelt
 16. Under Generalforsamlingen blev der spurgt til huset på Heden ift om det fungerer som lynskur. Huset er ikke et lynskur men der arbejdes på at finde en løsning, så vi kan beskytte os sikkert under tordenvejr.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.