Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr.121 tirsdag den 19. april 2022

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, Hanne Johannsen, Alex Nielsen

Fraværende: John Finmann

1 Velkommen og godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2 Orientering fra Direktøren
Ny Buggey system forventes at starte op omkring 1. juni 2022. Der vil være mulighed for at leje Buggey døgnet rundt.

Der er ikke så mange Green Fee gæster på LYG endnu. Sæson skal dog lige ordentlig i gang.

Der er generelt positiv feedback på banens stand. Den gode stand skyldes den effektive pleje over vinteren. Der er dog indkommet klager over bunkers der ikke bliver revet efter spil fra bunker, nedslagsmærker på greens skal rettes op og oprydning omkring indspilsområdet kan blive bedre.
Hul ambassadør projektet skal genoptages.
Lynafledning på Heden forventes at blive udført i uge 16.

3 Orientering fra Formanden
DP Tours Qualify turnering flyttes fra uge 38 til uge 39. Det betyder at dato for LYG afslutningsmatch flyttes til søndag den 2. oktober 2022.

Til Golfens Dag har 12 frivillige meldt sig som hjælpere.

Der arbejdes lige nu på at finde en sponsor til årets Pinsematch.

4 Forberedelse til Ny Generalforsamling
Ny Generalforsamling foregår i Pejsestuen og der skal være 2/3 af de fremmødte stemmer incl. afgivne fuldmagter, for at vedtage forslaget om ændringer i klubbens vedtægter.

5 Orientering fra udvalgene
Der er møde med LYGs ansvarlige for Frivillig udvalg hvor der skal udfærdiges set-up for frivillige. Det er vigtigt at der findes frivillige til de store turneringer på LYG.

6 Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 31. maj 2022

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.