Referat af LYG bestyrelsesmøde

Referat af LYG bestyrelsesmøde nr. 122 tirsdag den 31. maj 2022

Deltagere: Helle Møller Albrecht, Jens Bruun, Kurt Kristensen, Hanne Johannsen, Alex Nielsen, Gitte Skov

Fraværende:
John Finmann

 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.

 2. Orientering fra Direktøren
  Bold automaten ved Driving Range, har på 1½ måned omsat for DKK 13.000,- . Det nye system er blevet positivt modtaget.

  Klippehøjden på greens er nedsat fra 5mm til 4,5mm. Der er pres på Green Keeper mandskabet for øjeblikket, så vær tålmodig derude.

  For at hæmme kragernes hærværk fremadrettet ønsker vi at opsætte stærekasser på banen. Stærene lever bl.a. andet også af larverne og forvolder samtidig langt mindre skade på banen, hvilket vil hjælpe greenkeeperne i deres arbejde. Der er bliver indkøbt 30 stærekasser, som betales af baneejeren.


  Camilla i sekretariatet er kommet godt fra start. Golf er en helt ny verden for Camilla og hun har stadig meget at lære samtidig med at der er meget travlt. Tag godt mod Camilla, hun gør alt hvad hun kan for at komme så hurtigt som muligt ind i alle ting.

 3. Orientering fra Formanden
  Der er ikke noget at berette fra Formanden.

 4. Struktur på arbejdet i udvalgene
  Begynderudvalg: Der arbejdes på at Regelundervisning skal foregå on-line, det samme kan gøre sig gældende for etikette undervisning.
  Etikette bør fortsat også være en del af bane vejledningen.

  Turnering: Der udfærdiges en ”køre-seddel” i forhold til hvad og hvem i forbindelse med afholdelse af turneringer.

 5. Orientering fra udvalgene
  Frivillige: Der mangler stadig Marshalls.

 6. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde finder sted efter sommerferien. Dato skal fastsættes snarest.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.